https://support-mc.com/sr/projekti/vitinka-kampanja-%25C4%258Dista-ljubav-i-ni%25C5%25A1ta-drugo/

Vivia kampanja "Čista ljubav i ništa drugo"

Klijent:Vitinka a.d.
Brend:Vivia

Novu kampanju za Vivia vodu nastavilli smo emitovanjem nove TV reklame, a zaokružena je kroz ostale komunikacijske kanale: Internet oglašavanje, Outdoor, print, radio, promocije, sponzorstva sportskih i kulturnih događaja.

close facebook icon